Kadra

Dyrektor szkoły:
mgr Małgorzata Folmer

Nauczyciele
mgr Małgorzata Folmer – dyrektor szkoły, WDŻwR, religia
mgr Mariusz Gliniecki- język angielski
mgr Remigiusz Prządka – geografia, wos
mgr Anna Goryńska – historia
mgr Katarzyna Socka – Kuczała – fizyka, informatyka
mgr Aleksandra Jabłońska – plastyka, religia
mgr Marcin Gwara – technika, matematyka
mgr Karol Kosik – muzyka
mgr Karolina Lis – matematyka, biologia, przyroda
mgr Alicja Nowacka – edukacja wczesnoszkolna
mgr Anetta Pelzner – wychowanie fizyczne
mgr Beata Piasecka – pedagog szkolny, rewalidacja, doradztwo zawodowe
mgr Małgorzata Porowska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Janina Śródka – język polski, język niemiecki
mgr Aleksandra Urbaniak – edukacja wczesnoszkolna
mgr Wiesława Wojtasik – biblioteka szkolna
mgr Ilona Wszelak – świetlica szkolna

mgr Tomasz Kuplicki – psycholog szkolny