Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

mgr Aleksandra Jabłońska

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca
Sandra Mikołajczak

Członkowie:
Zosia Urbaniak
Patrycja Lewandowska

Poczet sztandarowy
Kewin Wrzesiński
Paulina Czerwińska
Lena Jedlińska

Regulamin Samorządu Uczniowskiego