Wymagania edukacyjne

1. Edukacja wczesnoszkolna – KLASA I
2. Religia
3. Język polski
4. Język angielski
5. Język niemiecki – KLASA II, KLASA III
6. Język francuski
7. Historia – KLASA II, KLASA III
8. Wiedza o społeczeństwie
9. Muzyka
10. Plastyka
11. Matematyka
12. Chemia
13. Fizyka
14. Biologia – KLASA II, KLASA III
15. Geografia
16. Informatyka
17. Zajęcia techniczne
18. Zajęcia artystyczne
19. Edukacja dla bezpieczeństwa – KLASA III
20. Wychowanie fizyczne