Kalendarz

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2023/2024 dzielą się na dwa półrocza:

I półrocze – od 01.09.2023 r. do 10.02.2024 r. Wystawianie ocen do 02.02.2024 r.

II półrocze – od 26.02.2024 r. do 21.06.2024 r. Wystawianie ocen do 07.06.2024 r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024


04 września 2023 r.- rozpoczęcie roku szkolnego
23 grudnia 2023 r. – 01 stycznia 2024 r.- zimowa przerwa świąteczna
12 – 25 lutego 2024 r.- ferie zimowe
28 marca – 02 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna
21 czerwca 2024 r. – zakończenie roku szkolnego
22 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r. ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02 – 03 listopada 2023 r. , 02 maja 2024 r. , 31 maja 2024r. , 07 – 09 maja 2024 r. , 14 czerwca 2024r.

Dni wolne zostały ustalone na zebraniu rady pedagogicznej w 31 sierpnia 2023 r. Pozytywnie zaopiniowanie przez Radę Rodziców w dniu 07 września 2023 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI czwartki – godzina 16.30

07.09.2023 r. , 16.11.2023 r. , 09.01.2024 r. (konsultacje), 16.05.2024 r.