Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

mgr Anna Goryńska

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca
Sandra Mikołajczak

Członkowie:
Zosia Urbaniak
Patrycja Lewandowska

Poczet sztandarowy
Kewin Wrzesiński
Paulina Czerwińska
Lena Krepska

Regulamin Samorządu Uczniowskiego