Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

mgr Remigiusz Prządka

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca
Lena Wiczarska

Członkowie:
Zofia Urbaniak
Roma Fordowska

Poczet sztandarowy
Patrycja Lewandowska
Oliwia Kępińska
Jakub Pasternak

Regulamin Samorządu Uczniowskiego