Ochrona danych

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Konarskiego 14
dane do kontaktu:
a) tel.: 609 002 738 lub 56 46 580 13
b) e-mail: dyrektor@sp1.grudziadz.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest pani Małgorzata Smelkowska
dane do kontaktu:
a) tel. 56 45 10 471 lub 470
b) e-mail:m.smelkowska@um.grudziadz.pl