Rodzice

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2023/ 2024

czwartki – godzina 16.30

07.09.2023 r. , 16.11.2023 r. , 09.01.2024 r. (konsultacje), 16.05.2024 r.